Quản trị - Lãnh đạo

Xem theo:    
Nhà Đào Tạo Sành Sỏi -20%
119.200 ₫
149.000 ₫
Bí Mật Dotcom -15%
142.800 ₫
168.000 ₫
Hàng Tỷ Doanh Nhân -20%
204.000 ₫
255.000 ₫
Tướng Quân Và Ceo -15%
89.250 ₫
105.000 ₫
Hiệu Ứng Lan Truyền -20%
61.600 ₫
77.000 ₫
Khai Sinh Nhà Đổi Mới -20%
95.200 ₫
119.000 ₫
Quản Trị Dự Án -20%
79.200 ₫
99.000 ₫
Sứ Mệnh Người Làm Sếp -15%
110.500 ₫
130.000 ₫
Tứ Thư Lãnh Đạo: Thuật Dụng Ngôn -20%
(1 Nhận xét)
95.200 ₫
119.000 ₫
Lãnh Đạo Đích Thực -20%
88.000 ₫
110.000 ₫
Cách Tân -20%
128.000 ₫
160.000 ₫
BCG Bàn Về Chiến Lược -20%
176.000 ₫
220.000 ₫
Chiến Lược Cạnh Tranh -20%
160.000 ₫
200.000 ₫
Ngũ Luân Thư -20%
79.200 ₫
99.000 ₫