Phát hành: Nhật Hướng

Xem theo:    
[ bản đặc biệt ]  SOTUS - Tháng ngày ta cùng nhau bước qua -Tập 1(1 poster A4, 1 bookmark 2 mặt, 1 postcard chữ ký tác giả, 3 postcard đặc biệt, 1 vòng bánh răng. -10%
Đặt trước
225.000 ₫
250.000 ₫
Đảo Quỷ -20%
96.000 ₫
120.000 ₫
Con Mắt Thần Osiris -17%
87.150 ₫
105.000 ₫
Nuôi Sói -20%
76.800 ₫
96.000 ₫