Tác giả: Thị Kim

Xem theo:    
111.200 ₫     139.000 ₫
Vân Mạt, nữ đệ tử lai lịch kỳ lạ, xếp vị trí cuối cùng của Tiêu Dao môn, tên cũng do vậy mà ra, nhưng lại bị Giang Thần sư huynh chết bầm cố ý gọi thành “Sờ Sờ”. Hứ, dùng mắt phóng sấm sét thiêu chết huynh ta! Sư phụ nói, không để nước phù sa chảy ruộng ngoài, bảo nàng chọn một người vừa ý trong...
Ba Con Uyên Ương Một Đôi Lẻ -20%