Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Xem theo:    
86.400 ₫     108.000 ₫
Chân Lãng: “Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!”
Oan Gia Tương Phùng -20%