Tác giả: Xương Bồ

Xem theo:    
71.200 ₫     89.000 ₫
Trong đời mỗi người luôn có khoảnh khắc nào đó khiến người ta sống không thể bỏ, chết không thể buông, dù là trời biếc suối vàng cũng không quên được.Khoảnh khắc đó của ta là trên chiếc thuyền đơn côi giữa dòng sông Hán.Tinh mơ hôm ấy, khói sóng nghìn trùng bốn bề vắng lặng. Chàng nói, nàng yên tâm, ta...
Xương Bồ Chí Dị Hệ Liệt Chi Tương Tư Môn -20%
47.200 ₫     59.000 ₫
Trong đời mỗi người luôn có khoảnh khắc nào đó khiến người ta sống không thể bỏ, chết không thể buông, dù là trời biếc suối vàng cũng không quên được.Khoảnh khắc đó của ta là trên chiếc thuyền đơn côi giữa dòng sông Hán.Tinh mơ hôm ấy, khói sóng nghìn trùng bốn bề vắng lặng. Chàng nói, nàng yên tâm, ta...
Xương Bồ Chí Dị Hệ Liệt Chi Dạ Đàm Bồng Lai Điếm -20%
(1 Nhận xét)
48.000 ₫     60.000 ₫
Sơn Trung Nhân là dã khúc về một cuộc tương tụ, tình cờ mà lại chẳng tình cờ, giữa hai con người xa lạ. Họ gặp nhau lần đầu dưới đêm buông của một mùa hè bằng lặng, với trúc khua lao xao xen nước tuôn róc rách làm nền. Mới gặp, mà như quen lâu. Canh khuya chẳng ngủ, mải mê chuyện vãn hết đêm thâu. Trời...
Sơn Trung Nhân - Tạ Trường Lưu -20%