Top 100 Sách kinh tế bán chạy Tuần này

239.200 ₫     299.000 ₫
Tạo lập mô hình kinh doanh mang đến cho bạn những kỹ thuật sáng tạo thiết thực đang được các nhà tư vấn kinh doanh và các công ty hàng đầu thế giới sử dụng. Với đối tượng độc giả mục tiêu là những con người hành động, cuốn sách được thiết kế theo hướng trực quan, dễ hiểu, dễ áp dụng. Cuốn sách... 
1
Business Model Generation - Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh -20%