×

Tác giả: Phong Thư Lưu Ngốc

Xem theo:    
119.200 ₫     149.000 ₫
CAO THỦ “ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG” (Tập 2) – Bản thường Một hacker tài giỏi bị Chủ Thần chọn trúng, đưa đi làm nhân vật phản diện suốt mấy trăm ngàn kiếp, không kiếp nào là không phải chạy như điên trên con đường tìm đến cái chết, rơi vào kết cục bi thảm. Khi rốt cuộc thoát khỏi sự khống chế của...
CAO THỦ “ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG” (Tập 2) – Bản thường -20%
245.000 ₫    
CAO THỦ “ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG” (Tập 2) – Bản đặc biệt Một hacker tài giỏi bị Chủ Thần chọn trúng, đưa đi làm nhân vật phản diện suốt mấy trăm ngàn kiếp, không kiếp nào là không phải chạy như điên trên con đường tìm đến cái chết, rơi vào kết cục bi thảm. Khi rốt cuộc thoát khỏi sự khống chế...
CAO THỦ “ĐỔI ĐEN THAY TRẮNG” (Tập 2) – Bản đặc biệt